Sponsorbijdrage
De sponsorbijdrage voor een kind, moeder of baby Watoto is 29,00 Euro per maand. Je kunt er ook voor kiezen om het bedrag met 7,50 Euro te verhogen, om zo de kinderen te ondersteunen die nog geen sponsor hebben gevonden.
De sponsorbijdrage wordt aan het begin van iedere maand van je bankrekening afgeschreven. Hiervoor teken je machtiging.

Let op: Alle betalingen verlopen via het Watoto Nederland kantoor. Wij verzoeken je niet rechtstreek sponsorgeld over te maken naar Oeganda of geld op te sturen per post.

Kan ik mijn sponsorbijdrage bij de belasting opgeven?
Ja, Watoto Nederland staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn aftrekbaar bij de Belastingdienst.

Belastingaangifte
Om je sponsorbijdrage/donaties aan Watoto Nederland in te voeren is het RSIN nummer nodig en een transactie nummer. Het transactienummer staat op de maandelijkse afschrijving. Het begint met IND-…….. Voor de belastingdienst hoef je alleen de cijfers in te voeren.

Het RSIN nummer van Watoto is 821894201.

Waarvoor wordt mijn sponsorbijdrage gebruikt?
Ieder individu heeft meerdere sponsors om te kunnen voorzien in het volledige zorgpakket. Uw bijdrage wordt samengevoegd met die van de andere sponsoren. 90% van uw bijdrage gaat rechtstreeks naar Oeganda en wordt gebruikt voor:

  • huisvesting, eten en kleding
  • onderwijs
  • medische zorg
  • geestelijke zorg
  • administratieve kosten in Oeganda

Wat zijn de voorwaarden?
Klik hier voor een beschrijving van de algemene voorwaarden ten aanzien van sponsoren.