Dank je wel!

Dankzij jouw bijdrage kan Watoto ervoor zorgen dat wezen en kwetsbare vrouwen in Oeganda een betere toekomst krijgen.

Giften zijn aftrekbaar

Watoto Nederland staat geregistreerd als ANBI. Giften zijn daardoor aftrekbaar bij de Belastingdienst. Om je sponsorbijdrage/donaties aan Watoto Nederland in te voeren is het RSIN nummer nodig en een transactie nummer. Het transactienummer staat op de maandelijkse afschrijving. Het begint met IND-…….. Voor de belastingdienst hoef je alleen de cijfers in te voeren. Het RSIN nummer van Watoto is 821894201.

Sponsor worden

Sponsor worden is dé manier om Watoto te ondersteunen. Watoto is geheel afhankelijk van giften en sponsoring. Iedere moeder, kind en baby wordt onderhouden door meerdere sponsors. Hierdoor kunnen wij voor ongeveer 3000 (pleeg)moeders en kinderen zorgen. Uw bijdrage is daarvoor van groot belang.

Sponsor worden